Sahasradala Padma Ārādhanā Slokas

Sloka Name Pronounciation PPT With Audio
Learning Mode Single Track
GANESHA PANCHARATNAM
SADGURU DASAKAM
ADITYA HRUDAYAM
SRI VENKATESHWARA SUPRABHATAM
KANAKADHARA STOTRAM
MAHALAKSHMI ASTAKAM
MAHALAKSHMI ASHTOTRAM
GOVINDASTAKAM
GOVINDA NAMAVALI
NAMA RAMAYANAM
ANNAPOORNA STUTI
MAITREEM BHAJATHA